Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hidra skole
Kirkehamnveien 18
4432 HIDRASUND
Org.nr 975271447
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Flekkefjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Hidra skole 5,3 5,3 5,2 5,5 5,5
Flekkefjord kommune 116,1 117,2 117,2 116,8 113,2
Agder fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Hidra skole 8,3 7,8 7,7 6,9 7,3
Flekkefjord kommune 11,4 12,1 11,6 11,9 12,2
Agder fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Hidra skole 0 0 0 1 0
Flekkefjord kommune 14 14 15 17 18
Agder fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Hidra skole 128,1 137,0 185,0 41,5 133,3
Flekkefjord kommune 83,3 85,0 80,0 71,1 64,6
Agder fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Hidra skole 6,0 5,1 3,8 14,9 4,9
Flekkefjord kommune 11,7 12,0 12,5 14,3 16,2
Agder fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Hidra skole 8,3 7,8 7,9 7,0 7,3
Flekkefjord kommune 12,1 13,0 11,7 11,8 12,1
Agder fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Hidra skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Flekkefjord kommune 13,4 14,1 15,7 16,7 16,9
Agder fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Hidra skole 8,6 8,0 8,3 7,2 7,7
Flekkefjord kommune 15,5 15,5 14,5 15,3 15,8
Agder fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Hidra skole 6,4 7,1
Flekkefjord kommune 12,4 12,6
Agder fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Hidra skole 8,2 8,4
Flekkefjord kommune 15,6 15,8
Agder fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Hidra skole 0,0 0,0
Flekkefjord kommune 20,1 22,0
Agder fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Hidra skole 97,6 100,0 81,9 100,0 100,0
Flekkefjord kommune 94,9 94,9 87,4 90,4 93,5
Agder fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Hidra skole 3 649 3 534 3 540 3 677 3 663
Flekkefjord kommune 70 577 70 336 72 437 71 812 69 541
Agder fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Hidra skole 89 96 96 108 102
Flekkefjord kommune 62 59 62 60 59
Agder fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no