Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hidra skole
Kirkehamnveien 18
4432 HIDRASUND
Org.nr 975271447
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Flekkefjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,3 5,3 5,2 5,5 5,5
Antall elever per årsverk til undervisning 8,3 7,8 7,7 6,9 7,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 1 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 128,1 137,0 185,0 41,5 133,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,0 5,1 3,8 14,9 4,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,3 7,8 7,9 7,0 7,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,6 8,0 8,3 7,2 7,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,4 7,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,2 8,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,6 100,0 81,9 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 649 3 534 3 540 3 677 3 663
Undervisningstimer totalt per elev 89 96 96 108 102
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no