Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hetlevik skole
Storehaugen 2
5304 HETLEVIK
Org.nr 975287513
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Askøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 9,1 9,2 10,0 10,6 11,2
Antall elever per årsverk til undervisning 14,7 14,6 15,4 14,9 13,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 100,0 80,6 82,6 67,0 58,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,5 16,8 17,2 20,8 22,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,5 14,7 15,3 14,9 13,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,9 16,1 17,1 18,2 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,5 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,4 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 185 6 327 6 841 7 353 7 775
Undervisningstimer totalt per elev 50 51 48 50 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no