Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hesseng Flerbrukssenter - Avd skole
Hessengveien 40
9912 HESSENG
Org.nr 980861597
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sør-Varanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 18,0 24,4 16,9 18,6 19,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 7,7 10,6 8,9 7,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 2 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 79,6 61,3 89,6 46,2 39,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,3 11,4 10,8 17,7 18,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,4 8,0 11,1 9,3 8,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,7 10,2 16,7 12,0 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,5 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,0 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 91,3 95,7 94,2 86,5
Lærertimer som gis til undervisning 11 817 16 445 11 447 12 682 13 746
Undervisningstimer totalt per elev 67 96 70 83 96
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no