Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hesseng Flerbrukssenter - Avd skole
Hessengveien 40
9912 HESSENG
Org.nr 980861597
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sør-Varanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 21,3 18,0 24,4 16,9 18,6
Antall elever per årsverk til undervisning 9,0 11,0 7,7 10,6 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 3 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 53,0 79,6 61,3 89,6 46,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,4 12,3 11,4 10,8 17,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,3 11,4 8,0 11,1 9,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,5 14,7 10,2 16,7 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 91,3 95,7 94,2
Lærertimer som gis til undervisning 15 314 11 817 16 445 11 447 12 682
Undervisningstimer totalt per elev 83 67 96 70 83
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no