Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hessa skole
Ytre Hessen 7
6006 ÅLESUND
Org.nr 974573393
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ålesund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 23,2 24,7 25,6 28,1 31,0
Antall elever per årsverk til undervisning 16,4 15,5 15,1 14,4 12,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 6 7 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 59,1 60,4 55,6 50,9 49,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,2 23,8 25,2 25,6 23,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,5 15,6 15,6 14,9 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 25,0 18,7 19,1 18,4 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,8 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,3 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 633 16 916 17 628 18 875 20 999
Undervisningstimer totalt per elev 45 48 49 52 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no