Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hessa skole
Ytre Hessen 7
6006 ÅLESUND
Org.nr 974573393
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ålesund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 27,1 23,2 24,7 25,6 28,1
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7 16,4 15,5 15,1 14,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 6 6 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,0 59,1 60,4 55,6 50,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,1 25,2 23,8 25,2 25,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,7 16,5 15,6 15,6 14,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,0 25,0 18,7 19,1 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 19 380 15 633 16 916 17 628 18 875
Undervisningstimer totalt per elev 58 45 48 49 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no