Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hesnes skole Montessoriskolen i Grimstad (privat)
Hesnesveien 200
4885 GRIMSTAD
Org.nr 986109110
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hesnes skole Montessoriskolen i Grimstad (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,6 7,9 8,6 8,1 8,6
Antall elever per årsverk til undervisning 7,6 7,7 8,0 6,7 6,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 5 4 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 12,0 11,1 14,5 14,9 8,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 60,4 67,3 53,4 43,1 74,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,9 9,2 9,6 6,7 7,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,6 13,5 16,6 9,8 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 86,2 87,7 70,1 100,0 85,8
Lærertimer som gis til undervisning 5 381 5 701 6 203 6 387 6 055
Undervisningstimer totalt per elev 98 97 93 123 108
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no