Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Herstad skole
Skarphagaveien 88
3140 NØTTERØY
Org.nr 975271315
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Færder kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 15,1 14,4 16,2 16,2 15,5
Antall elever per årsverk til undervisning 13,6 13,9 12,0 11,7 13,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 2 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 67,9 62,0 78,5 65,7 65,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,6 19,4 12,7 15,7 17,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,5 13,8 12,1 12,0 13,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,1 18,0 15,8 17,7 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 20,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 842 9 212 9 928 10 582 9 980
Undervisningstimer totalt per elev 55 53 62 63 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no