Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Herre skole
Rafnesveien 3
3965 HERRE
Org.nr 875278282
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Bamble kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 15,2 13,7 14,1 15,5 20,0
Antall elever per årsverk til undervisning 11,5 11,5 11,4 11,1 8,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 104,4 118,3 151,2 66,7 243,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,0 8,4 6,1 14,5 3,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,0 13,1 13,0 13,3 10,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,8 12,1 11,8 9,4 7,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,6 13,5 13,3 16,5 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 24,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 96,2 95,5
Lærertimer som gis til undervisning 8 819 8 341 8 056 9 609 13 038
Undervisningstimer totalt per elev 62 61 62 64 84
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no