Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Herøy skole
Sør-Herøyveien 158
8850 HERØY
Org.nr 975286576
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Herøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 20,5 20,3 23,4 22,9 21,7
Antall elever per årsverk til undervisning 10,4 10,6 9,7 10,3 10,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 119,2 139,3 187,7 170,0 107,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,4 6,6 4,5 5,2 8,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,8 11,9 10,3 11,1 11,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,2 11,2 12,0 12,3 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,4 13,0 12,3 12,9 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,0 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,1 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,6 13,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 94,9 94,0 98,8
Lærertimer som gis til undervisning 12 369 12 667 14 579 14 148 13 268
Undervisningstimer totalt per elev 69 67 73 69 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no