Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Herøy kommune
Kommunenr 1515
Alle grunnskoler med adresse i Herøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 113,8 116,5 116,5 116,9 116,7
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8 11,6 11,7 11,4 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 13 14 15 15 16
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 89,3 82,7 80,1 78,5 73,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,5 12,2 12,9 12,9 13,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,5 12,4 12,3 11,8 11,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,9 13,8 14,3 14,5 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,5 15,4 15,6 14,9 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,2 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,5 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,5 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,4 95,9 98,2 98,6 97,6
Lærertimer som gis til undervisning 70 352 72 089 73 155 74 162 74 617
Undervisningstimer totalt per elev 60 61 61 63 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no