Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hernes skole
Nedgårdvegen 65
2410 HERNES
Org.nr 875273302
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Elverum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 10,8 11,2 11,0 11,0 10,9
Antall elever per årsverk til undervisning 15,0 14,6 14,7 15,3 14,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 63,4 56,9 108,4 140,6 89,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,0 22,2 11,9 9,6 14,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,9 14,6 15,0 15,4 14,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,5 16,6 20,1 17,3 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,3 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,8 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 99,2 98,9 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 116 7 169 7 176 7 202 7 285
Undervisningstimer totalt per elev 49 51 51 48 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no