Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Henningsvær skole
8312 HENNINGSVÆR
Org.nr 974558637
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Vågan kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,2 7,5 7,8 7,5 8,0
Antall elever per årsverk til undervisning 7,9 7,5 7,0 7,7 6,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 45,0 30,6 30,4 35,1 20,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,7 23,1 21,5 20,2 28,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,3 8,7 7,0 7,6 8,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,9 9,0 9,3 10,8 6,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,1 12,9 10,5 14,0 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 7,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 92,6 87,2 79,2 84,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 761 4 902 5 129 4 955 5 332
Undervisningstimer totalt per elev 88 92 101 93 116
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no