Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Henning skole
Rølivegen 26
7711 STEINKJER
Org.nr 975268888
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Steinkjer kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Henning skole Steinkjer kommune Trøndelag fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 9,1 4 990,8 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,3 11,7 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 820 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,8 63,8 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,7 16,4 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,3 12,4 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,3 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,3 16,1 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,1 14,3 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,7 16,7 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 18,1 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,8 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 5 877 3 190 079 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 65 61 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no