Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Henning skole
Rølivegen 26
7711 STEINKJER
Org.nr 975268888
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Steinkjer kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 9,0
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,6
Lærertimer som gis til undervisning 6 098
Undervisningstimer totalt per elev 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no