Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Henning skole
Rølivegen 26
7711 STEINKJER
Org.nr 975268888
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Steinkjer kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 7,6 9,0 9,0 9,1 9,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 11,7 11,7 11,3 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 76,1 124,0 58,2 58,8 60,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,8 8,3 18,4 16,7 17,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,7 11,6 11,6 11,3 12,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,5 13,1 13,0 12,3 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,1 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,7 20,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 98,6 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 431 5 905 6 098 5 877 6 207
Undervisningstimer totalt per elev 63 63 64 65 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no