Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hemsedal barne- og ungdomsskule
Hemsedalsvegen 2918
3560 HEMSEDAL
Org.nr 975284778
Offentlig skole
Grunnskole
5.-10. trinn
Skoleeier: Hemsedal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 19,8 21,4 22,5 22,2 20,7
Antall elever per årsverk til undervisning 9,3 8,4 8,5 8,8 9,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 4 5 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,1 38,2 43,3 33,8 29,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,5 20,5 17,8 23,9 29,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,0 9,4 10,9 9,7 11,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,4 11,1 9,9 11,5 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,3 14,1 14,3 13,9 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,6 96,5 92,0 97,1
Lærertimer som gis til undervisning 12 844 13 983 14 193 14 245 13 015
Undervisningstimer totalt per elev 74 83 82 80 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no