Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hempa skole
Børkesvevegen 59
2386 BRUMUNDDAL
Org.nr 975295907
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 14,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 102,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,7
Lærertimer som gis til undervisning 9 804
Undervisningstimer totalt per elev 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no