Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hempa skole
Børkesvevegen 59
2386 BRUMUNDDAL
Org.nr 975295907
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 13,7 16,3 15,0 14,7 14,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 9,8 10,3 9,8 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 74,3 99,3 91,2 130,8 102,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,6 8,9 10,6 7,3 10,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,7 10,7 11,3 10,8 12,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,7 13,6 13,1 12,6 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 97,7
Lærertimer som gis til undervisning 8 878 10 853 10 376 10 583 9 804
Undervisningstimer totalt per elev 64 75 72 76 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no