Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hemnskjela oppvekstsenter - Avd skole
Hemnskjela
7256 HEMNSKJELA
Org.nr 995761556
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Snillfjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 1,5 1,3 1,3 1,4 0,8
Antall elever per årsverk til undervisning 8,9 11,1 11,1 10,7 14,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 20,4 17,1 12,0 12,0 11,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 36,7 54,7 75,8 73,5 123,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,2 10,3 10,3 9,9 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,2 10,3 10,3 10,9 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,6 46,4 100,0 69,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 912 798 798 826 570
Undervisningstimer totalt per elev 83 66 66 69 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no