Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hemnes Sentralskole
Skolegata 6a
8640 HEMNESBERGET
Org.nr 975286959
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Hemnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 24,6 24,5 19,9 21,5 18,4
Antall elever per årsverk til undervisning 7,9 8,2 9,1 8,1 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 5 6 6 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 28,7 39,0 26,1 27,1 38,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,1 18,6 32,1 27,7 21,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,0 9,0 9,8 8,2 9,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,3 9,5 10,8 10,6 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,3 16,1 14,8 11,6 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 232 15 284 12 909 14 148 12 216
Undervisningstimer totalt per elev 90 86 77 87 80
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no