Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hemnes kommune
Kommunenr 1832
Alle grunnskoler med adresse i Hemnes kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 53,2
Antall elever per årsverk til undervisning 10,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 47,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,4
Lærertimer som gis til undervisning 34 999
Undervisningstimer totalt per elev 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no