Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hemnes kommune
Kommunenr 1832
Alle grunnskoler med adresse i Hemnes kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Aure kommune
Austevoll kommune 3,0 3,5 4,4
Bardu kommune
Båtsfjord kommune
Fitjar kommune
Frøya kommune
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune
Hemnes kommune
Hitra kommune
Hjelmeland kommune
Hol kommune
Hvaler kommune
Høyanger kommune
Kárášjohka - Karasjok kommune
Lom kommune
Meråker kommune
Nordkapp kommune
Nordreisa kommune 22,5 23,5 23,4 22,9 24,8
Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune
Rendalen kommune
Samnanger kommune
Sauda kommune
Skjervøy kommune 2,9 2,7 2,9 2,8 2,6
Skjåk kommune
Snåase - Snåsa kommune 6,5 7,2 7,7 10,4 10,9
Steigen kommune
Sømna kommune
Tokke kommune
Vaksdal kommune
Vardø kommune
Vik kommune
Vikna kommune
Vinje kommune
Øygarden kommune
Ål kommune
Antall elever per årsverk til undervisning
Aure kommune
Austevoll kommune 8,5 10,1 10,2
Bardu kommune
Båtsfjord kommune
Fitjar kommune
Frøya kommune
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune
Hemnes kommune
Hitra kommune
Hjelmeland kommune
Hol kommune
Hvaler kommune
Høyanger kommune
Kárášjohka - Karasjok kommune
Lom kommune
Meråker kommune
Nordkapp kommune
Nordreisa kommune 5,7 6,0 6,4 6,6 6,1
Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune
Rendalen kommune
Samnanger kommune
Sauda kommune
Skjervøy kommune 7,0 7,0 7,0 5,9 6,3
Skjåk kommune
Snåase - Snåsa kommune 7,6 7,5 8,2 6,6 6,5
Steigen kommune
Sømna kommune
Tokke kommune
Vaksdal kommune
Vardø kommune
Vik kommune
Vikna kommune
Vinje kommune
Øygarden kommune
Ål kommune
Antall assistentårsverk i undervisningen
Aure kommune
Austevoll kommune 0 1 3
Bardu kommune
Båtsfjord kommune
Fitjar kommune
Frøya kommune
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune
Hemnes kommune
Hitra kommune
Hjelmeland kommune
Hol kommune
Hvaler kommune
Høyanger kommune
Kárášjohka - Karasjok kommune
Lom kommune
Meråker kommune
Nordkapp kommune
Nordreisa kommune 5 5 4 3 3
Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune
Rendalen kommune
Samnanger kommune
Sauda kommune
Skjervøy kommune 1 2 1 0 0
Skjåk kommune
Snåase - Snåsa kommune 2 2 2 2 2
Steigen kommune
Sømna kommune
Tokke kommune
Vaksdal kommune
Vardø kommune
Vik kommune
Vikna kommune
Vinje kommune
Øygarden kommune
Ål kommune
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Aure kommune
Austevoll kommune 1 200,0 27,0 14,9
Bardu kommune
Båtsfjord kommune
Fitjar kommune
Frøya kommune
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune
Hemnes kommune
Hitra kommune
Hjelmeland kommune
Hol kommune
Hvaler kommune
Høyanger kommune
Kárášjohka - Karasjok kommune
Lom kommune
Meråker kommune
Nordkapp kommune
Nordreisa kommune 25,3 25,8 31,7 53,6 42,0
Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune
Rendalen kommune
Samnanger kommune
Sauda kommune
Skjervøy kommune 19,0 12,7 22,1 88,9 88,9
Skjåk kommune
Snåase - Snåsa kommune 23,2 28,2 27,0 30,6 31,6
Steigen kommune
Sømna kommune
Tokke kommune
Vaksdal kommune
Vardø kommune
Vik kommune
Vikna kommune
Vinje kommune
Øygarden kommune
Ål kommune
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Aure kommune
Austevoll kommune 0,7 35,8 65,5
Bardu kommune
Båtsfjord kommune
Fitjar kommune
Frøya kommune
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune
Hemnes kommune
Hitra kommune
Hjelmeland kommune
Hol kommune
Hvaler kommune
Høyanger kommune
Kárášjohka - Karasjok kommune
Lom kommune
Meråker kommune
Nordkapp kommune
Nordreisa kommune 21,8 22,3 19,0 11,6 13,7
Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune
Rendalen kommune
Samnanger kommune
Sauda kommune
Skjervøy kommune 34,8 55,6 30,0 6,4 6,8
Skjåk kommune
Snåase - Snåsa kommune 31,0 25,2 28,9 20,8 19,2
Steigen kommune
Sømna kommune
Tokke kommune
Vaksdal kommune
Vardø kommune
Vik kommune
Vikna kommune
Vinje kommune
Øygarden kommune
Ål kommune
Lærertetthet 1.-7. trinn
Aure kommune
Austevoll kommune 9,6 12,5 12,9
Bardu kommune
Båtsfjord kommune
Fitjar kommune
Frøya kommune
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune
Hemnes kommune
Hitra kommune
Hjelmeland kommune
Hol kommune
Hvaler kommune
Høyanger kommune
Kárášjohka - Karasjok kommune
Lom kommune
Meråker kommune
Nordkapp kommune
Nordreisa kommune 7,1 7,5 7,5 7,5 7,3
Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune
Rendalen kommune
Samnanger kommune
Sauda kommune
Skjervøy kommune 11,0 11,0 12,0 12,0 10,0
Skjåk kommune
Snåase - Snåsa kommune 8,5 8,4 10,4 8,5 8,0
Steigen kommune
Sømna kommune
Tokke kommune
Vaksdal kommune
Vardø kommune
Vik kommune
Vikna kommune
Vinje kommune
Øygarden kommune
Ål kommune
Lærertetthet 8.-10. trinn
Aure kommune
Austevoll kommune 0,0 0,0 0,0
Bardu kommune
Båtsfjord kommune
Fitjar kommune
Frøya kommune
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune
Hemnes kommune
Hitra kommune
Hjelmeland kommune
Hol kommune
Hvaler kommune
Høyanger kommune
Kárášjohka - Karasjok kommune
Lom kommune
Meråker kommune
Nordkapp kommune
Nordreisa kommune 5,8 6,1 7,2 8,2 6,6
Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune
Rendalen kommune
Samnanger kommune
Sauda kommune
Skjervøy kommune 8,0 8,0 7,0 4,0 6,8
Skjåk kommune
Snåase - Snåsa kommune 0,0 0,0 8,1 7,5 8,6
Steigen kommune
Sømna kommune
Tokke kommune
Vaksdal kommune
Vardø kommune
Vik kommune
Vikna kommune
Vinje kommune
Øygarden kommune
Ål kommune
Lærertetthet i ordinær undervisning
Aure kommune
Austevoll kommune 10,4 13,2 13,7
Bardu kommune
Båtsfjord kommune
Fitjar kommune
Frøya kommune
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune
Hemnes kommune
Hitra kommune
Hjelmeland kommune
Hol kommune
Hvaler kommune
Høyanger kommune
Kárášjohka - Karasjok kommune
Lom kommune
Meråker kommune
Nordkapp kommune
Nordreisa kommune 8,0 8,6 8,6 8,9 8,4
Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune
Rendalen kommune
Samnanger kommune
Sauda kommune
Skjervøy kommune 11,8 11,4 14,3 9,1 15,8
Skjåk kommune
Snåase - Snåsa kommune 10,1 9,9 12,2 10,6 10,6
Steigen kommune
Sømna kommune
Tokke kommune
Vaksdal kommune
Vardø kommune
Vik kommune
Vikna kommune
Vinje kommune
Øygarden kommune
Ål kommune
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Aure kommune
Austevoll kommune 21,2
Bardu kommune
Båtsfjord kommune
Fitjar kommune
Frøya kommune
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune
Hemnes kommune
Hitra kommune
Hjelmeland kommune
Hol kommune
Hvaler kommune
Høyanger kommune
Kárášjohka - Karasjok kommune
Lom kommune
Meråker kommune
Nordkapp kommune
Nordreisa kommune 9,1
Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune
Rendalen kommune
Samnanger kommune
Sauda kommune
Skjervøy kommune 37,5
Skjåk kommune
Snåase - Snåsa kommune 8,6
Steigen kommune
Sømna kommune
Tokke kommune
Vaksdal kommune
Vardø kommune
Vik kommune
Vikna kommune
Vinje kommune
Øygarden kommune
Ål kommune
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Aure kommune
Austevoll kommune 6,1
Bardu kommune
Båtsfjord kommune
Fitjar kommune
Frøya kommune
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune
Hemnes kommune
Hitra kommune
Hjelmeland kommune
Hol kommune
Hvaler kommune
Høyanger kommune
Kárášjohka - Karasjok kommune
Lom kommune
Meråker kommune
Nordkapp kommune
Nordreisa kommune 7,5
Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune
Rendalen kommune
Samnanger kommune
Sauda kommune
Skjervøy kommune 9,8
Skjåk kommune
Snåase - Snåsa kommune 12,9
Steigen kommune
Sømna kommune
Tokke kommune
Vaksdal kommune
Vardø kommune
Vik kommune
Vikna kommune
Vinje kommune
Øygarden kommune
Ål kommune
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Aure kommune
Austevoll kommune 0,0
Bardu kommune
Båtsfjord kommune
Fitjar kommune
Frøya kommune
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune
Hemnes kommune
Hitra kommune
Hjelmeland kommune
Hol kommune
Hvaler kommune
Høyanger kommune
Kárášjohka - Karasjok kommune
Lom kommune
Meråker kommune
Nordkapp kommune
Nordreisa kommune 8,3
Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune
Rendalen kommune
Samnanger kommune
Sauda kommune
Skjervøy kommune 16,5
Skjåk kommune
Snåase - Snåsa kommune 11,3
Steigen kommune
Sømna kommune
Tokke kommune
Vaksdal kommune
Vardø kommune
Vik kommune
Vikna kommune
Vinje kommune
Øygarden kommune
Ål kommune
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Aure kommune
Austevoll kommune 100,0 100,0 100,0
Bardu kommune
Båtsfjord kommune
Fitjar kommune
Frøya kommune
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune
Hemnes kommune
Hitra kommune
Hjelmeland kommune
Hol kommune
Hvaler kommune
Høyanger kommune
Kárášjohka - Karasjok kommune
Lom kommune
Meråker kommune
Nordkapp kommune
Nordreisa kommune 85,2 82,9 84,2 81,1 73,0
Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune
Rendalen kommune
Samnanger kommune
Sauda kommune
Skjervøy kommune 91,8 91,8 91,8 91,8 91,3
Skjåk kommune
Snåase - Snåsa kommune 80,2 89,3 94,8 79,0 85,2
Steigen kommune
Sømna kommune
Tokke kommune
Vaksdal kommune
Vardø kommune
Vik kommune
Vikna kommune
Vinje kommune
Øygarden kommune
Ål kommune
Lærertimer som gis til undervisning
Aure kommune
Austevoll kommune 2 375 2 497 3 116
Bardu kommune
Båtsfjord kommune
Fitjar kommune
Frøya kommune
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune
Hemnes kommune
Hitra kommune
Hjelmeland kommune
Hol kommune
Hvaler kommune
Høyanger kommune
Kárášjohka - Karasjok kommune
Lom kommune
Meråker kommune
Nordkapp kommune
Nordreisa kommune 15 588 16 054 15 861 15 355 16 560
Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune
Rendalen kommune
Samnanger kommune
Sauda kommune
Skjervøy kommune 1 862 1 862 1 862 1 862 1 748
Skjåk kommune
Snåase - Snåsa kommune 4 598 5 074 5 286 7 109 7 245
Steigen kommune
Sømna kommune
Tokke kommune
Vaksdal kommune
Vardø kommune
Vik kommune
Vikna kommune
Vinje kommune
Øygarden kommune
Ål kommune
Undervisningstimer totalt per elev
Aure kommune
Austevoll kommune 99 73 72
Bardu kommune
Båtsfjord kommune
Fitjar kommune
Frøya kommune
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune
Hemnes kommune
Hitra kommune
Hjelmeland kommune
Hol kommune
Hvaler kommune
Høyanger kommune
Kárášjohka - Karasjok kommune
Lom kommune
Meråker kommune
Nordkapp kommune
Nordreisa kommune 126 119 112 108 117
Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune
Rendalen kommune
Samnanger kommune
Sauda kommune
Skjervøy kommune 98 98 98 116 109
Skjåk kommune
Snåase - Snåsa kommune 98 99 88 108 110
Steigen kommune
Sømna kommune
Tokke kommune
Vaksdal kommune
Vardø kommune
Vik kommune
Vikna kommune
Vinje kommune
Øygarden kommune
Ål kommune
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no