Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hemnes kommune
Kommunenr 1832
Alle grunnskoler med adresse i Hemnes kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 63,4 63,4 58,0 59,9 53,5
Antall elever per årsverk til undervisning 9,2 9,2 9,8 9,3 10,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 14 13 14 13 11
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 38,1 39,4 36,5 39,6 43,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,0 21,0 24,6 21,6 21,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,0 9,8 10,3 9,8 10,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,4 10,8 12,0 11,6 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,1 13,5 13,5 12,2 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,1 99,5 99,5 100,0 99,0
Lærertimer som gis til undervisning 40 838 40 716 37 791 39 131 34 817
Undervisningstimer totalt per elev 77 78 73 76 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no