Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hemnes kommune
Kommunenr 1832
Alle grunnskoler med adresse i Hemnes kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Hemnes kommune 63,4 63,4 58,0 59,9 53,5
Nordland fylke 3 123,0 3 051,7 3 145,5 3 185,2 3 189,1
Nasjonalt 57 331,4 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9
Antall elever per årsverk til undervisning
Hemnes kommune 9,2 9,2 9,8 9,3 10,0
Nordland fylke 10,1 10,2 9,9 9,8 9,7
Nasjonalt 12,2 12,2 12,1 12,0 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen
Hemnes kommune 14 13 14 13 11
Nordland fylke 484 482 520 563 567
Nasjonalt 8 167 8 417 8 868 9 389 9 849
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Hemnes kommune 38,1 39,4 36,5 39,6 43,5
Nordland fylke 58,4 58,3 53,7 49,6 49,1
Nasjonalt 75,8 74,1 71,0 67,4 64,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Hemnes kommune 22,0 21,0 24,6 21,6 21,0
Nordland fylke 15,5 15,8 16,5 17,7 17,8
Nasjonalt 14,2 14,6 15,2 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Hemnes kommune 10,0 9,8 10,3 9,8 10,5
Nordland fylke 11,0 11,1 10,9 10,5 10,5
Nasjonalt 13,2 13,3 13,2 12,9 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Hemnes kommune 10,4 10,8 12,0 11,6 12,0
Nordland fylke 11,7 11,6 11,4 11,6 11,5
Nasjonalt 14,1 14,0 14,0 14,2 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Hemnes kommune 14,1 13,5 13,5 12,2 13,4
Nordland fylke 14,2 14,2 14,2 13,8 13,8
Nasjonalt 16,8 16,8 16,8 16,6 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Hemnes kommune 11,5
Nordland fylke 12,7
Nasjonalt 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Hemnes kommune 14,1
Nordland fylke 13,9
Nasjonalt 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Hemnes kommune 15,1
Nordland fylke 15,0
Nasjonalt 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Hemnes kommune 99,1 99,5 99,5 100,0 99,0
Nordland fylke 95,6 94,7 92,5 92,6 93,1
Nasjonalt 96,7 96,0 95,5 95,6 95,4
Lærertimer som gis til undervisning
Hemnes kommune 40 838 40 716 37 791 39 131 34 817
Nordland fylke 1 985 540 1 956 505 2 007 042 2 035 123 2 038 804
Nasjonalt 36 146 734 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024
Undervisningstimer totalt per elev
Hemnes kommune 77 78 73 76 71
Nordland fylke 70 70 72 73 73
Nasjonalt 58 58 59 60 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no