Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hemnes kommune
Kommunenr 1832
Alle grunnskoler med adresse i Hemnes kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Bjerka skole 4,6 4,7 5,6 4,9 4,8
Bleikvassli skole 5,7 5,7 5,8 5,3 6,0
Finneidfjord skole 5,5 5,7 5,2 5,1 4,6
Hemnes Sentralskole 24,5 19,9 21,5 18,4 18,4
Korgen Sentralskole 23,0 21,9 21,9 19,7 19,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Bjerka skole 8,5 9,1 7,6 8,9 9,3
Bleikvassli skole 7,9 6,6 6,6 7,1 6,0
Finneidfjord skole 8,3 9,1 9,7 8,8 8,8
Hemnes Sentralskole 8,2 9,1 8,1 8,9 9,3
Korgen Sentralskole 10,9 11,7 11,6 12,4 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen
Bjerka skole 1 1 1 1 2
Bleikvassli skole 1 1 1 1 1
Finneidfjord skole 2 1 1 1 1
Hemnes Sentralskole 5 6 6 4 3
Korgen Sentralskole 4 4 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Bjerka skole 24,7 26,7 34,2 31,7 24,4
Bleikvassli skole 29,1 24,8 42,2 50,0 38,3
Finneidfjord skole 28,1 35,0 45,5 42,3 39,2
Hemnes Sentralskole 39,0 26,1 27,1 38,2 48,9
Korgen Sentralskole 52,2 63,8 57,9 51,2 60,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Bjerka skole 31,7 31,1 20,4 25,6 35,2
Bleikvassli skole 24,7 24,6 14,4 12,8 13,5
Finneidfjord skole 27,9 24,4 19,6 18,9 21,0
Hemnes Sentralskole 18,6 32,1 27,7 21,8 17,9
Korgen Sentralskole 18,9 16,5 18,2 21,8 18,7
Lærertetthet 1.-7. trinn
Bjerka skole 8,2 8,8 7,4 8,6 9,1
Bleikvassli skole 8,5 7,2 7,7 7,2 6,9
Finneidfjord skole 8,4 9,1 9,8 8,9 8,8
Hemnes Sentralskole 9,0 9,8 8,2 9,4 9,8
Korgen Sentralskole 12,0 12,6 13,3 14,6 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Bjerka skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bleikvassli skole 9,5 8,2 6,8 8,9 6,5
Finneidfjord skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hemnes Sentralskole 9,5 10,8 10,6 10,8 11,7
Korgen Sentralskole 12,7 14,1 13,4 13,6 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning
Bjerka skole 8,4 9,2 9,1 10,1 10,8
Bleikvassli skole 10,9 10,2 9,0 9,2 7,3
Finneidfjord skole 12,1 11,4 12,2 11,4 11,3
Hemnes Sentralskole 16,1 14,8 11,6 13,5 14,0
Korgen Sentralskole 14,0 15,0 14,1 15,7 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Bjerka skole 10,1 10,8
Bleikvassli skole 7,5 8,6
Finneidfjord skole 9,9 9,5
Hemnes Sentralskole 10,1 8,7
Korgen Sentralskole 18,0 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Bjerka skole 0,0 0,0
Bleikvassli skole 8,9 5,7
Finneidfjord skole 13,6 13,8
Hemnes Sentralskole 14,2 19,6
Korgen Sentralskole 15,7 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Bjerka skole 0,0 0,0
Bleikvassli skole 11,1 7,7
Finneidfjord skole 0,0 0,0
Hemnes Sentralskole 17,6 17,8
Korgen Sentralskole 14,6 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Bjerka skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Bleikvassli skole 100,0 100,0 100,0 89,6 90,6
Finneidfjord skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Hemnes Sentralskole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Korgen Sentralskole 98,7 98,6 100,0 100,0 98,3
Lærertimer som gis til undervisning
Bjerka skole 3 135 3 164 3 783 3 316 3 268
Bleikvassli skole 3 706 3 744 3 744 3 427 3 647
Finneidfjord skole 3 819 4 005 3 505 3 450 3 222
Hemnes Sentralskole 15 284 12 909 14 148 12 216 12 208
Korgen Sentralskole 14 772 13 969 13 951 12 408 12 654
Undervisningstimer totalt per elev
Bjerka skole 87 81 97 83 80
Bleikvassli skole 90 107 107 101 118
Finneidfjord skole 89 82 76 84 85
Hemnes Sentralskole 86 77 87 80 76
Korgen Sentralskole 65 60 60 56 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no