Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Heltberg ungdomsskole Ullevaal AS (privat)
Sognsveien 75b
0855 OSLO
Org.nr 919233532
Privatskole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Heltberg ungdomsskole Ullevaal AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 3,1 3,2 3,8
Antall elever per årsverk til undervisning 6,9 13,4 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 233,3 455,6 137,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 2,9 2,8 7,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,5 20,5 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,5 20,5 28,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,5 28,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 010 2 010 2 393
Undervisningstimer totalt per elev 96 49 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no