Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Heltberg barne- og ungdomsskole AS (privat)
Tordenskiolds Gate 63
3044 DRAMMEN
Org.nr 917635595
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Heltberg barne- og ungdomsskole AS (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 1,9 8,5 12,6
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 10,3 8,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 173,3 130,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 5,3 5,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 12,0 8,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,4 13,3 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,0 17,5 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,7 85,9
Lærertimer som gis til undervisning 1 334 5 623 8 399
Undervisningstimer totalt per elev 64 72 92
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no