Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Helsepedagogisk Steinerskole på Hedemarken (privat)
Rudolf Steiners Veg 26
2312 OTTESTAD
Org.nr 973670646
Privatskole
Grunnskole, Videregående opplæring
1.-13. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Steinerskolen på Hedemarken (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Helsepedagogisk Steinerskole på Hedemarken (privat) 21,7 11,6 7,7 6,2 6,1
Stange kommune 48,8 39,4 33,5 30,7 32,0
Innlandet fylke
Nasjonalt 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Helsepedagogisk Steinerskole på Hedemarken (privat) 1,0 1,9 2,5 3,0 3,0
Stange kommune 5,6 6,8 7,7 8,7 8,7
Innlandet fylke
Nasjonalt 9,1 9,0 9,0 8,9 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen
Helsepedagogisk Steinerskole på Hedemarken (privat) 6 5 5 7 6
Stange kommune 12 13 12 13 11
Innlandet fylke
Nasjonalt 398 445 452 499 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Helsepedagogisk Steinerskole på Hedemarken (privat) 3,8 3,7 3,3 2,4 2,5
Stange kommune 18,6 17,7 18,9 17,2 20,8
Innlandet fylke
Nasjonalt 54,4 51,0 52,7 50,8 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Helsepedagogisk Steinerskole på Hedemarken (privat) 25,5 43,8 66,5 106,5 103,6
Stange kommune 25,2 32,2 35,3 43,7 34,8
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,9 16,0 15,4 16,0 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn
Helsepedagogisk Steinerskole på Hedemarken (privat) 1,3 2,7 3,4 3,7 3,1
Stange kommune 9,7 10,9 12,2 11,7 10,8
Innlandet fylke
Nasjonalt 10,8 11,0 10,5 10,4 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Helsepedagogisk Steinerskole på Hedemarken (privat) 1,4 2,4 3,1 3,8 5,2
Stange kommune 4,8 6,0 6,0 8,8 10,5
Innlandet fylke
Nasjonalt 11,4 11,1 11,6 11,9 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Helsepedagogisk Steinerskole på Hedemarken (privat) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stange kommune 17,9 14,8 14,8 15,6 15,8
Innlandet fylke
Nasjonalt 13,9 14,0 13,8 13,7 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Helsepedagogisk Steinerskole på Hedemarken (privat) 0,0 0,0
Stange kommune 17,3 17,5
Innlandet fylke
Nasjonalt 13,0 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Helsepedagogisk Steinerskole på Hedemarken (privat) 0,0 0,0
Stange kommune 15,2 14,1
Innlandet fylke
Nasjonalt 12,7 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Helsepedagogisk Steinerskole på Hedemarken (privat) 0,0 0,0
Stange kommune 14,0 15,6
Innlandet fylke
Nasjonalt 15,3 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Helsepedagogisk Steinerskole på Hedemarken (privat) 93,2 92,1 82,0 94,0 79,3
Stange kommune 96,7 95,4 91,4 94,5 94,1
Innlandet fylke
Nasjonalt 89,0 88,6 88,9 89,4 89,3
Lærertimer som gis til undervisning
Helsepedagogisk Steinerskole på Hedemarken (privat) 13 707 6 768 4 700 3 792 3 771
Stange kommune 28 391 23 055 20 402 18 814 18 862
Innlandet fylke
Nasjonalt 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev
Helsepedagogisk Steinerskole på Hedemarken (privat) 653 356 276 237 236
Stange kommune 125 102 91 81 81
Innlandet fylke
Nasjonalt 78 78 79 79 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no