Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Helsepedagogisk Steinerskole på Hedemarken (privat)
Rudolf Steiners Veg 26
2312 OTTESTAD
Org.nr 973670646
Privatskole
Grunnskole, Videregående opplæring
1.-13. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Steinerskolen på Hedemarken (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 6,3 21,7 11,6 7,7 6,2
Antall elever per årsverk til undervisning 3,3 1,0 1,9 2,5 3,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 6 5 5 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 3,7 3,8 3,7 3,3 2,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 81,1 25,5 43,8 66,5 106,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 3,2 1,3 2,7 3,4 3,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 5,2 1,4 2,4 3,1 3,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 93,2 92,1 82,0 94,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 978 13 707 6 768 4 700 3 792
Undervisningstimer totalt per elev 209 653 356 276 237
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no