Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Helsepedagogisk Steinerskole på Hedemarken (privat)
Rudolf Steiners Veg 26
2312 OTTESTAD
Org.nr 973670646
Privatskole
Grunnskole, Videregående opplæring
1.-13. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Steinerskolen på Hedemarken (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 21,7 11,6 7,7 6,2 6,1
Antall elever per årsverk til undervisning 1,0 1,9 2,5 3,0 3,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 5 5 7 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 3,8 3,7 3,3 2,4 2,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,5 43,8 66,5 106,5 103,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 1,3 2,7 3,4 3,7 3,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 1,4 2,4 3,1 3,8 5,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,2 92,1 82,0 94,0 79,3
Lærertimer som gis til undervisning 13 707 6 768 4 700 3 792 3 771
Undervisningstimer totalt per elev 653 356 276 237 236
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no