Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hellerasten skole
Hareveien 44
1413 TÅRNÅSEN
Org.nr 975272842
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Oppegård kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 17,0 17,0 17,2 17,4 16,9
Antall elever per årsverk til undervisning 14,5 15,7 14,2 14,1 14,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 358,3 486,4 452,3 0,0 594,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,5 2,6 2,6 0,0 2,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 19,3 20,9 18,9 18,8 19,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,7 23,3 21,4 20,9 21,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 734 8 962 9 198 9 135 9 269
Undervisningstimer totalt per elev 45 42 46 46 45
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no