Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hellen skole
Helleveien 118
5043 BERGEN
Org.nr 974737892
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 26,4 27,8 27,1 27,5 28,7
Antall elever per årsverk til undervisning 17,1 17,1 16,3 16,1 15,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 123,5 136,2 133,0 105,1 105,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,9 11,1 11,4 14,2 13,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,0 17,2 16,2 16,1 15,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,8 19,0 18,2 17,4 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,1 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,4 100,0 100,0 100,0 99,4
Lærertimer som gis til undervisning 16 830 18 227 18 717 18 799 19 326
Undervisningstimer totalt per elev 43 43 46 46 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no