Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hellemyr skole
Hellemyrtoppen 3
4628 KRISTIANSAND S
Org.nr 974598620
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Kristiansand kommune 842,3 859,4 890,9 907,1 978,6
Vest-Agder fylke 1 943,2 1 972,9 2 005,9 2 036,4 2 134,9
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Kristiansand kommune 13,9 13,8 13,7 13,6 12,7
Vest-Agder fylke 13,1 13,0 13,0 12,9 12,3
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Kristiansand kommune 129 129 138 150 150
Vest-Agder fylke 312 315 332 376 383
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Kristiansand kommune 80,3 81,5 77,7 71,5 73,6
Vest-Agder fylke 71,5 71,5 68,7 60,9 60,7
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Kristiansand kommune 15,3 15,0 15,4 16,6 15,4
Vest-Agder fylke 16,1 16,0 16,5 18,5 17,9
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Kristiansand kommune 15,4 15,1 15,0 14,5 13,5
Vest-Agder fylke 14,2 14,0 14,0 13,6 13,1
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Kristiansand kommune 15,2 15,2 15,0 15,8 15,0
Vest-Agder fylke 14,8 14,7 14,9 15,4 14,7
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Kristiansand kommune 19,3 19,0 18,7 18,6 16,8
Vest-Agder fylke 17,7 17,4 17,4 17,3 16,3
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Kristiansand kommune 15,0
Vest-Agder fylke 14,6
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Kristiansand kommune 17,6
Vest-Agder fylke 16,6
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Kristiansand kommune 18,9
Vest-Agder fylke 18,5
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Kristiansand kommune 100,0 99,5 98,3 98,4 98,4
Vest-Agder fylke 99,1 98,2 97,8 97,7 97,5
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Kristiansand kommune 527 263 540 943 556 411 563 680 621 137
Vest-Agder fylke 1 209 380 1 232 683 1 251 403 1 270 081 1 345 283
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Kristiansand kommune 51 51 52 52 56
Vest-Agder fylke 54 55 55 55 58
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no