Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hellemyr skole
Hellemyrtoppen 3
4628 KRISTIANSAND S
Org.nr 974598620
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 29,2 28,6 29,1 27,4 30,6
Antall elever per årsverk til undervisning 16,4 15,9 15,5 16,4 14,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 110,3 131,8 128,9 112,1 133,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,3 10,8 10,5 12,7 9,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,3 15,9 15,6 16,5 14,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,9 18,0 18,2 19,3 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 92,5 92,7 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 19 380 18 925 18 702 17 590 20 196
Undervisningstimer totalt per elev 45 47 48 45 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no