Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hellemyr skole - Funksjonshemmede - Avdeling Toppen
Hellemyrtoppen 3
4628 KRISTIANSAND S
Org.nr 974598469
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,2 12,3 11,6 11,4 12,7
Antall elever per årsverk til undervisning 1,9 1,7 1,8 2,0 2,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 8 7 7 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 2,8 2,6 3,0 2,8 2,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 62,1 62,7 57,0 65,3 72,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 2,1 1,9 1,8 2,0 2,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 2,2 2,2 2,5 2,2 1,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 92,2 100,0 93,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 667 8 018 8 047 7 882 8 948
Undervisningstimer totalt per elev 365 401 402 375 373
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no