Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Helleland skole
Strømstad
4376 HELLELAND
Org.nr 974580586
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Eigersund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 6,9 6,4 7,1 7,3 7,1
Antall elever per årsverk til undervisning 9,5 11,5 9,4 8,3 8,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 2 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 32,1 73,3 30,8 27,6 39,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,8 13,4 27,4 27,8 19,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,5 11,6 9,5 8,4 8,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,3 12,8 10,3 9,5 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 84,5 80,6 86,3 86,9
Lærertimer som gis til undervisning 4 588 4 057 4 701 4 990 4 798
Undervisningstimer totalt per elev 78 64 78 89 86
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no