Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Helle skole
Hasseldalsveien 1a
3790 HELLE
Org.nr 994480197
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kragerø kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Helle skole 19,4 19,9 22,4 20,3 20,8
Kragerø kommune 115,7 114,7 116,3 112,2 113,1
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Helle skole 11,3 12,2 10,8 11,5 11,1
Kragerø kommune 11,0 10,7 10,7 10,5 10,2
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Helle skole 3 4 7 6 6
Kragerø kommune 17 16 25 23 25
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Helle skole 60,4 52,0 30,4 33,8 36,2
Kragerø kommune 66,3 67,0 42,8 46,0 41,1
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Helle skole 17,4 21,9 32,8 31,6 28,8
Kragerø kommune 14,5 14,2 21,9 20,6 22,5
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Helle skole 11,2 12,2 10,8 11,6 11,3
Kragerø kommune 13,0 11,5 11,8 11,9 10,6
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Helle skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kragerø kommune 11,1 12,5 11,9 11,5 12,9
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Helle skole 15,1 18,1 15,5 15,0 15,0
Kragerø kommune 15,8 15,9 15,7 15,8 15,2
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Helle skole 13,7 13,3
Kragerø kommune 14,3 12,4
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Helle skole 16,8 17,2
Kragerø kommune 17,5 17,3
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Helle skole 0,0 0,0
Kragerø kommune 16,0 16,9
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Helle skole 99,4 100,0 87,1 95,3 91,3
Kragerø kommune 98,4 100,0 95,5 94,7 97,0
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Helle skole 13 393 13 738 15 349 13 966 14 450
Kragerø kommune 71 467 72 514 72 322 71 246 72 621
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Helle skole 66 61 69 64 67
Kragerø kommune 64 66 66 67 69
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no