Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Helle skole
Hasseldalsveien 1a
3790 HELLE
Org.nr 994480197
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kragerø kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Helle skole 18,4 19,4 19,9 22,4 20,3
Kragerø kommune 108,0 115,7 114,7 116,3 112,2
Telemark fylke 1 814,7 1 846,7 1 864,4 1 877,4 1 886,5
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Helle skole 11,9 11,3 12,2 10,8 11,5
Kragerø kommune 11,9 11,0 10,7 10,7 10,5
Telemark fylke 12,0 11,7 11,5 11,4 11,3
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Helle skole 3 3 4 7 6
Kragerø kommune 17 17 16 25 23
Telemark fylke 210 214 228 253 274
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Helle skole 60,0 60,4 52,0 30,4 33,8
Kragerø kommune 66,7 66,3 67,0 42,8 46,0
Telemark fylke 91,5 89,7 84,1 75,5 69,3
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Helle skole 18,5 17,4 21,9 32,8 31,6
Kragerø kommune 15,5 14,5 14,2 21,9 20,6
Telemark fylke 11,6 11,6 12,2 13,5 14,5
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Helle skole 11,8 11,2 12,2 10,8 11,6
Kragerø kommune 13,2 13,0 11,5 11,8 11,9
Telemark fylke 12,8 12,7 12,3 12,2 12,1
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Helle skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kragerø kommune 13,2 11,1 12,5 11,9 11,5
Telemark fylke 14,1 13,4 13,7 13,7 13,5
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Helle skole 16,9 15,1 18,1 15,5 15,0
Kragerø kommune 18,5 15,8 15,9 15,7 15,8
Telemark fylke 16,8 16,5 16,2 16,6 16,2
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Helle skole 13,7
Kragerø kommune 14,3
Telemark fylke 14,7
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Helle skole 16,8
Kragerø kommune 17,5
Telemark fylke 16,4
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Helle skole 0,0
Kragerø kommune 16,0
Telemark fylke 17,9
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Helle skole 100,0 99,4 100,0 87,1 95,3
Kragerø kommune 99,8 98,4 100,0 95,5 94,7
Telemark fylke 98,2 97,4 97,4 97,2 97,1
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Helle skole 12 682 13 393 13 738 15 349 13 966
Kragerø kommune 66 380 71 467 72 514 72 322 71 246
Telemark fylke 1 142 987 1 162 789 1 180 750 1 191 181 1 194 802
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Helle skole 62 66 61 69 64
Kragerø kommune 59 64 66 66 67
Telemark fylke 59 61 62 62 63
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no