Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Helle skole
Hasseldalsveien 1a
3790 HELLE
Org.nr 994480197
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kragerø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 18,4 19,4 19,9 22,4 20,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,9 11,3 12,2 10,8 11,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 7 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 60,0 60,4 52,0 30,4 33,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,5 17,4 21,9 32,8 31,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,8 11,2 12,2 10,8 11,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,9 15,1 18,1 15,5 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,4 100,0 87,1 95,3
Lærertimer som gis til undervisning 12 682 13 393 13 738 15 349 13 966
Undervisningstimer totalt per elev 62 66 61 69 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no