Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Helle skole
Hasseldalsveien 1A
3790 HELLE
Org.nr 994480197
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kragerø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 19,4 19,9 22,4 20,3 20,8
Antall elever per årsverk til undervisning 11,3 12,2 10,8 11,5 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 7 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 60,4 52,0 30,4 33,8 36,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,4 21,9 32,8 31,6 28,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,2 12,2 10,8 11,6 11,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,1 18,1 15,5 15,0 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,7 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,8 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,4 100,0 87,1 95,3 91,3
Lærertimer som gis til undervisning 13 393 13 738 15 349 13 966 14 450
Undervisningstimer totalt per elev 66 61 69 64 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no