Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt i dag 18. september.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Helland skule
Skulevegen 2
6390 VESTNES
Org.nr 975284182
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Vestnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 35,4 38,3 37,7 34,8 41,2
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7 11,7 12,0 12,4 10,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 5 6 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 68,0 72,2 75,8 62,4 54,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,5 14,6 14,0 18,0 18,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,3 13,3 13,4 12,6 11,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,1 13,2 13,4 16,2 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,3 17,3 16,9 18,4 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,4 92,2 89,8 92,5 86,4
Lærertimer som gis til undervisning 22 031 24 082 23 538 22 344 26 908
Undervisningstimer totalt per elev 55 60 59 57 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no