Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Helgerød skole
Steinsholtveien 10
3233 SANDEFJORD
Org.nr 974594293
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandefjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 12,6 11,9 14,4 11,5 11,2
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0 12,0 10,0 13,8 13,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 57,7 76,5 66,0 67,0 67,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,6 14,0 13,9 18,9 18,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,1 12,1 10,1 14,1 14,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,8 13,2 10,9 16,7 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,7 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,7 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,9 100,0 99,6 90,4 88,8
Lærertimer som gis til undervisning 8 330 7 823 9 753 7 820 7 607
Undervisningstimer totalt per elev 62 62 74 54 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no