Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Helgådal Montessori Sa (privat)
Helgådalsvegen 299
7660 VUKU
Org.nr 918526560
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Helgådal Montessori Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 3,2
Antall elever per årsverk til undervisning 8,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 14,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 37,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 1 646
Undervisningstimer totalt per elev 91
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no