Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Heistadskolene - Avd Ungdom
Gamle Breviksveg 107
3940 PORSGRUNN
Org.nr 875278002
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Porsgrunn kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 31,3 30,9 28,9 28,6 29,8
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8 12,1 13,6 13,9 12,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 303,6 259,2 501,4 293,2 281,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,5 4,0 2,4 4,1 4,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,7 16,1 18,1 18,5 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,2 18,8 23,4 21,9 19,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,9 19,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 96,9 91,7
Lærertimer som gis til undervisning 18 546 17 594 16 674 16 360 17 447
Undervisningstimer totalt per elev 56 54 48 47 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no