Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Heistadskolene - Avd Barn
Lundedalen 35
3940 PORSGRUNN
Org.nr 975277895
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Porsgrunn kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 26,7 29,3 28,4 25,3 28,2
Antall elever per årsverk til undervisning 13,8 13,3 13,8 15,3 14,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 4 3 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 117,1 164,7 92,9 112,5 44,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,2 7,5 13,9 12,7 29,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,8 13,5 13,8 15,7 15,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,4 0,0 0,0 0,0 2,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,0 19,6 16,1 18,0 20,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 21,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,2 92,7 100,0 98,3 91,0
Lærertimer som gis til undervisning 18 514 20 311 19 746 17 429 18 725
Undervisningstimer totalt per elev 53 56 54 48 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no