Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Heistadskolene - Avd Barn
Lundedalen 35
3940 PORSGRUNN
Org.nr 975277895
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Porsgrunn kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 29,3 28,4 25,3 28,2 27,9
Antall elever per årsverk til undervisning 13,3 13,8 15,3 14,7 13,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 4 3 8 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 164,7 92,9 112,5 44,5 123,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,5 13,9 12,7 29,9 10,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,5 13,8 15,7 15,9 14,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 2,0 2,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,6 16,1 18,0 20,3 19,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 21,6 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,9 21,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,7 100,0 98,3 91,0 93,4
Lærertimer som gis til undervisning 20 311 19 746 17 429 18 725 19 010
Undervisningstimer totalt per elev 56 54 48 50 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no