Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Heidal skule
Heidalsvegen 1589
2676 HEIDAL
Org.nr 975274470
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Sel kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Heidal skule 17,0 14,6 16,6 16,8 16,8
Sel kommune 70,0 69,3 64,9 63,4 63,4
Innlandet fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Heidal skule 9,5 10,6 9,7 8,7 8,2
Sel kommune 10,8 10,7 11,1 11,0 10,5
Innlandet fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Heidal skule 2 2 2 2 3
Sel kommune 14 14 17 18 15
Innlandet fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Heidal skule 64,6 89,8 64,8 61,0 47,5
Sel kommune 48,5 49,0 36,5 34,6 38,5
Innlandet fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Heidal skule 13,1 10,7 12,7 12,5 15,5
Sel kommune 19,5 19,5 26,7 28,0 24,2
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Heidal skule 9,6 11,7 10,7 10,4 8,7
Sel kommune 11,2 11,4 11,8 12,3 10,9
Innlandet fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Heidal skule 12,5 12,2 11,3 9,0 10,1
Sel kommune 13,3 12,7 13,5 11,9 13,3
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Heidal skule 11,6 13,3 12,3 12,3 13,1
Sel kommune 15,0 14,2 14,9 15,0 15,8
Innlandet fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Heidal skule 11,1 12,2
Sel kommune 14,6 14,3
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Heidal skule 14,5 14,9
Sel kommune 15,9 16,3
Innlandet fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Heidal skule 11,6 12,8
Sel kommune 14,5 17,2
Innlandet fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Heidal skule 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sel kommune 99,0 100,0 99,2 100,0 100,0
Innlandet fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Heidal skule 10 671 9 435 9 889 10 374 10 716
Sel kommune 43 448 43 769 40 373 39 475 39 941
Innlandet fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Heidal skule 74 67 73 81 86
Sel kommune 66 66 64 64 68
Innlandet fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no