Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Heidal skule
Heidalsvegen 1589
2676 HEIDAL
Org.nr 975274470
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Sel kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 16,9 17,0 14,6 16,6 16,8
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5 9,5 10,6 9,7 8,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,3 64,6 89,8 64,8 61,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,7 13,1 10,7 12,7 12,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,6 9,6 11,7 10,7 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,3 12,5 12,2 11,3 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,4 11,6 13,3 12,3 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 747 10 671 9 435 9 889 10 374
Undervisningstimer totalt per elev 67 74 67 73 81
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no