Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hegra ungdomsskole
Skjelstadmarkvegen 49
7520 HEGRA
Org.nr 980851176
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Stjørdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 15,6 14,0 13,6 14,2 15,9
Antall elever per årsverk til undervisning 9,3 9,0 10,3 10,6 9,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 65,0 53,3 59,0 64,3 82,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,0 15,0 15,5 14,8 11,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,4 11,9 13,7 14,1 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,3 16,8 18,5 18,1 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 339 8 194 7 926 8 360 9 681
Undervisningstimer totalt per elev 71 73 64 62 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no