Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hegra barneskole
Mellomriksvegen 1073
7520 HEGRA
Org.nr 975279561
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stjørdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 17,8 18,4 17,7 16,0 13,9
Antall elever per årsverk til undervisning 10,3 10,7 10,4 12,8 14,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 5 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 53,3 45,8 37,3 42,1 46,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,4 21,3 25,5 27,0 27,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,3 10,7 10,5 12,8 14,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,4 13,5 14,2 15,8 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,8 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,2 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,2 88,7 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 190 12 452 11 924 10 541 9 264
Undervisningstimer totalt per elev 72 70 71 58 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no