Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hegra barneskole
7520 HEGRA
Org.nr 975279561
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stjørdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 15,2 17,8 18,4 17,7 16,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 10,3 10,7 10,4 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 4 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 67,3 53,3 45,8 37,3 42,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,3 19,4 21,3 25,5 27,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,3 10,3 10,7 10,5 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,0 13,4 13,5 14,2 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,6 91,2 88,7 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 986 13 190 12 452 11 924 10 541
Undervisningstimer totalt per elev 60 72 70 71 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no