Grunnet en teknisk oppdatering vil Skoleporten være ustabil og delvis utilgjengelig mandag 24. februar fra 14-16

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hegglandsdalen barneskule
Hegglandsdalsvegen 543
5211 OS
Org.nr 975282120
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bjørnafjorden kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,4 5,5 5,2 5,2 6,0
Antall elever per årsverk til undervisning 14,8 14,3 14,1 13,5 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,2 57,4 53,3 48,4 26,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,7 22,2 23,6 24,7 39,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,7 14,3 14,2 13,5 11,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,5 16,9 16,4 16,5 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,9 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,6 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 98,1
Lærertimer som gis til undervisning 3 559 3 635 3 407 3 407 3 961
Undervisningstimer totalt per elev 50 52 52 55 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no