Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hegglandsdalen barneskule
Hegglandsdalsvegen 543
5211 OS
Org.nr 975282120
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Os kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,8 5,4 5,5 5,2 5,2
Antall elever per årsverk til undervisning 13,6 14,8 14,3 14,1 13,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 54,7 58,2 57,4 53,3 48,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,0 22,7 22,2 23,6 24,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,4 14,7 14,3 14,2 13,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,5 17,5 16,9 16,4 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 164 3 559 3 635 3 407 3 407
Undervisningstimer totalt per elev 55 50 52 52 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no