Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Heggedal skole
Skoleveien 64
1389 HEGGEDAL
Org.nr 974578247
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Asker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 25,9 23,4 24,4 28,1 33,3
Antall elever per årsverk til undervisning 15,1 18,8 18,4 16,6 14,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 7 6 8 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 48,1 55,8 65,3 50,9 52,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 29,1 29,8 24,7 29,3 24,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,1 18,9 18,3 16,6 14,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,0 21,7 21,4 19,2 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,5 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,2 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 91,0 96,2 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 785 15 409 15 902 18 634 22 616
Undervisningstimer totalt per elev 49 40 40 45 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no