Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Heggedal skole
Skoleveien 64
1389 HEGGEDAL
Org.nr 974578247
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Asker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 27,0 25,9 23,4 24,4 28,1
Antall elever per årsverk til undervisning 14,9 15,1 18,8 18,4 16,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 8 7 6 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,4 48,1 55,8 65,3 50,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 28,0 29,1 29,8 24,7 29,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,8 15,1 18,9 18,3 16,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,0 17,0 21,7 21,4 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,1 100,0 100,0 91,0 96,2
Lærertimer som gis til undervisning 18 954 17 785 15 409 15 902 18 634
Undervisningstimer totalt per elev 50 49 40 40 45
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no