Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hegg skole
Heggveien 4
3403 LIER
Org.nr 974546019
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Lier kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 33,8 31,6 33,3 34,0
Antall elever per årsverk til undervisning 14,5 15,9 14,7 14,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 5 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 81,1 88,2 87,6 58,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,2 16,3 15,3 22,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,4 16,0 14,7 14,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,6 18,3 18,0 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,4 100,0 99,0 91,6
Lærertimer som gis til undervisning 22 757 21 094 22 496 23 197
Undervisningstimer totalt per elev 51 46 50 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no