Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hedrum ungdomsskole
Vikingveien 7
3274 LARVIK
Org.nr 974584700
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Larvik kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Hedrum ungdomsskole Larvik kommune Vestfold og Telemark fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 31,1 467,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,5 12,5 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 85 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 80,8 62,5 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,9 18,1 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 13,4 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,5 14,9 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,1 17,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 15,0 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 19,4 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,1 18,8 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,7 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 18 433 300 705 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 57 57 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no